Wifi printer niet te vinden

Dit kan een heel vervelend probleem zijn.

Vaak is dit ook niet zo eenvoudig op te lossen.

!. Controleer of de printer via wifi met het netwerk verbonden is.

2. Verwijder de printer in de pc als die al eerder een keer bv via usb aangesloten geweest is.

3. Controleer of PC/laptop met hetzelfdfe netwerk verbonden is.

4. Zet tijdelijk firewall van de pc/laptop uit.

5. Kijk in netwerk gedeelte van Mijn PC of je de printer daar kunt vinden

6. Gebruik laatste versie installatie software van printer leverancier.

Vanaf stap 4 telkens printer volledig stroomvrij maken en weer aanzetten, idem voor PC/laptop.

Mogelijk heb je dan de oplossing al gevonden.