Maximum upload te klein

Als je een website bij Webreus.nl hebt kun je het op de volgende manier oplossen.

 
  1. Login in portaal.webreus.nl.
  2. Ga naar tabblad websites.
  3. Klik in de lijst op de website waarvan u php.ini wilt aanpassen.
  4. Ga naar tabblad "opties"
  5. Vul u php instelling in in veld "Custom php.ini instellingen"
  6.  vul in: post_max_size = 100M
  7.            upload_max_filesize = 100M

Daarna zie je in joomla de max size is 100 Mb